Lagalegir fyrirvarar

Fyrirvari vegna tölvupóstsendinga

Efni tölvupósts þessa og viðhengja hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Efni tölvupóstsins er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi ALÍSA hf. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjum hans í slíkum tilvikum.

ALÍSA hf. ber ekki ábyrgð á rangri eða ófullnægjandi sendingu tölvupósts þessa eða upplýsinga sem hann inniheldur, né töfum á afhendingu hans eða tjóni sem kann að verða á tölvukerfum vegna móttöku hans. ALÍSA hf. ábyrgist ekki öryggi tölvupóstsins né að hann sé laus við vírusa eða afskipti þriðja aðila.

Upplýsingar um fyrirtæki eða fjármálagerninga eru eingöngu til upplýsingagar og fela á ekki í sér tilboð eða ráðleggingar um kaup eða sölu fjármálagjörninga eða þátttöku í fjárfestingum.

Upplýsingarnar í tölvupóstinum eru byggðar á heimildum sem ALÍSA hf. telur áræðanlegar, án þess að þær hafi verið sannreyndar sérstaklega. ALÍSA hf. ábyrgist ekki að upplýsingarnar séu réttar eða tæmandi og ber ekki skaðabótaskyldu vegna taps sem rekja má til tiltrúar á þær.

Allar skoðanir geta breyst fyrirvaralaust. Skoðanir eru höfunda og endurspegla ekki endilega skoðanir ALÍSA hf.

Fyrirvari vegna upplýsinga á vef

Upplýsingar á heimasíðu ALÍSA (alisa.is) eru unnar af starfsmönnum ALÍSA og eru eingöngu veittar í upplýsingaskyni. Þær eru ekki ráðleggingar vegna fjárfestinga í fjármálagerningum eða öðru. Fjárfestar eru eindregið hvattir til að leita ráðlegginga þar til bærra ráðgjafa áður en farið er út í fjárfestingar.
ALÍSA byggir á upplýsingum frá upplýsingaveitum sem fyrirtækið telur áreiðanlegar, en ábyrgist ekki áreiðanleika eða nákvæmni þeirra. Skoðanir eða túlkanir sem fram koma á heimasíðunni byggjast á opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær eru settar fram og geta þ.a.l. breyst fyrirvaralaust. Í því samhengi ábyrgist ALÍSA ekki að gerðar verði breytingar á efni heimasíðunnar breytist forsendur eða ef í ljós kemur að þær eru rangar eða ónákvæmar.

Hvorki ALÍSA né stjórnendur eða starfsmenn félagsins bera ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlýst af upplýsinum sem rekja má til heimasíðu þessarar eða dreifingu slíkra upplýsinga. Rísi ágreiningur út af upplýsingum sem rekja má til heimasíðu þessarar, skal slíkur ágreiningur leystur samkvæmt íslenskum lögum fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.

ALÍSA á allan höfundarétt að upplýsingum á heimasíðunni. Óheimilt er með öllu að dreifa þeim upplýsingum sem finna má heimasíðunni eða nýta þær með öðrum hætti án heimildar ALÍSA.